Tjänster

Vi erbjuder allt inom byggnadsplåt. Vi lägger tak på nybyggen, hjälper till vid renovering och takbyte av gamla tak. Egen tillverkning av alla slags plåtdetaljer åt privatpersoner och företag.

Kontakta oss om du vill diskutera plåt eller vill ha en offert

 


Plåtslageri

I våran fullt utrustade plåtverkstad skapar plåtslagarna samtliga delar och detaljer som kan tänkas behövas vid t ex ett takbyte eller ett måttanpassat fönsterbleck.

Arbete i plåtverkstaden

Tillverkning av väggskiva till bandtäckning.

Måttanpassat plåtarbete

Stuprör

Tillverkning av stuprör.

Plåtros


Takbyte & Säkerhet

Vi utför kompletta takbyten enligt dina önskemål och ser till att det blir säkert att vistas på. Vi monterar t ex livlinefästen, bärläktsteg, takstegar och snörasskydd.

Takbyte

Takbyte - före och efter

Ny skorsten

Taksäkerhetsdetaljer


Fasadarbete

Vi utför alla typer av plåtarbeten på fasader såsom stuprör och fönsterbleck. Vi tillverkar även plåtfasader vilket kan vara en smidig lösning för att snygga till en sliten byggnad.

Väggtäckning

Hängrännor och stuprör

 


Underhåll

Reparationer och underhållsarbeten såsom snöskottning och rensning av istappar på tak. Vi gör även besiktningar för att hjälpa dig att få vetskap om takets status.

Skottning av tak

Vi är licenserade takskottare via Skotta Säkert.

Snöröjning

Rensning av istappar tak

Vi är licenserade takskottare via Skotta Säkert.

Takbesiktning